EngУкрУкраїнський фізичний журнал
Увага! Форму реєстраційних карток змінено!

Загальна інформація

1. Український фізичний журнал (УФЖ) друкує наукові статті в галузі експериментальної та теоретичної фізики, які є завершеними роботами, містять суттєво нові результати і становлять достатньо широкий науковий інтерес. Стаття має бути фізично та математично аргументованою, а також оформленою належним чином. Український фізичний журнал не є засобом для публікації патентів, авторських свідоцтв, винаходів інтелектуальної власності, ідейних пропозицій та заміток, науково-популярних статей тощо. Один раз або двічі на рік виходить додаток "Український фізичний журнал. Огляди", який друкує оглядові статті загальної фізичної тематики.

2. Мова.
Журнал виходить у трьох варіантах:
а) з підписним індексом 08083 та ISSN 0372-400X мовою надісланого оригіналу, тобто українською (з анотаціями англійською та російською мовами для авторів з України), англійською (з анотаціями українською та російською для авторів з інших країн) або російською мовою (з анотацією англійською для російськомовних авторів, що проживають поза межами України),
б) з підписним індексом 74500 та ISSN 2071-0186 тільки англійською мовою з анотаціями українською,
в) в електронному вигляді з ISSN 2071-0194
Переклад робіт, надісланих українською або російською мовою, для авторів, які не можуть надати власний переклад роботи англійською, редакція забезпечує безкоштовно. При цьому автори повинні обов'язково надати переклад англійською назви роботи, прізвищ та ініціалів авторів і тексту анотації. Останній слід доповнити перекладом ключових термінів, що не увійшли в анотацію. Обов’язково слід навести англійською всі власні імена, що згадані в тексті. Для перекладених монографій слід вказати вихідні дані видання, з якого зроблено переклад. УФЖ не здійснює переклад англомовних статей українською мовою. Тому редакція УФЖ заохочує авторів з України додатково надавати переклад своїх статей українською.

3. Відбір статей.
Кожну зі статей рецензує фахівець (або декілька фахівців) з відповідної тематики, потім її розглядає один з представників редакційної колегії, після чого її приймають або відхиляють відкритим голосуванням на загальних зборах редколегії. Причиною відхилення може бути негативна рецензія, невідповідність статті профілю журналу, відсутність новизни тощо. Якщо рецензія на статтю містить зауваження, то статтю спочатку направляють автору для доопрацювання. Якщо стаття не відповідає профілю журналу або оформлена неналежним чином, вона може бути відхилена на попередньому етапі відповідальним секретарем УФЖ.

4. Публікація в УФЖ безкоштовна.
Після макетування прийнятої до друку статті відповідальному автору електронною поштою надсилають коректуру для остаточного узгодження. Після публікації відповідальному автору надсилають електронною поштою остаточний PDF файл статті. Публікація в УФЖ не передбачає жодних авторських гонорарів.

Оформлення статті

1. Структура статті.
Послідовність подачі матеріалу така: назва статті, список авторів та установ, де вони працюють, анотація мовою статті, вступ, головна частина (з можливим розбиттям на розділи і підрозділи), висновок, подяка, додатки, список літератури, анотації додатковими мовами. Назва має бути лаконічною і відображати суть статті. В анотації має бути чітко сформульовано мету, задачу, одержані результати та новизну роботи. Вступ та список літератури мають відображати сучасний стан проблематики, якій присвячено статтю.

2. Технічне оформлення.
Статті мають бути підготовлені в електронному вигляді в форматі LaTeX2ε з використанням стильового файлу УФЖ (UJP Style). Додатково до файлу LaTeX обов'язково має бути наданий PDF файл статті. Малюнки мають бути зроблені в форматі EPS у чорно-білому варіанті (кольорові малюнки та малюнки з градацією сірого кольору мають бути переведені в чорно-білий формат). Можливе використання кольорових малюнків та малюнків з градацією сірого кольору в електронній версії журналу. В цьому випадку автор має подати малюнки в двох варіантах: чорно-білому (для друку) і кольоровому (для публікації в електронному вигляді). Файли з малюнками нумерують згідно з їх появою в тексті статті, наприклад, Fig1.eps, Fig2.eps тощо.

3. Обсяг статті.
Максимально допустимий сумарний обсяг статті разом з малюнками, таблицями тощо становить 15 сторінок A4, змакетованих у форматі УФЖ.

4. Оформлення літератури.
Літературу подають у форматі Physical Review, прийнятому Американським фізичним товариством. Нумерація посилань має відповідати порядку появи цих посилань у тексті статті. Номера посилань в тексті статті подають у квадратних дужках. Приклад літературних посилань:

1. N.P. Author1, Phys. Rev. A 70, 013603 (2004).
2. N.P. Author1 and N.P. Author2, e-print arXiv:0704.3011 (2005).
3. N.P. Author1, N.P. Author2, and N.P. Author3, Phys. Rev. A 70, 013603 (2004).
4. N.P. Author1 and N.P. Author2, Book Title (Publisher, City, 2007).
5. N.P. Author1, Proc. of 35th Annual Conference on Theoretical Physics, edited by N.P. Editor1 (Publisher, City, 2006), p. 120.

Посилання на перекладені видання мають бути доповнені посиланням на першоджерело мовою оригіналу.

5. Набір формул.
Формули слід вирівнювати по лівому краю колонки. При переносі формули на другий рядок математичний знак у місці переносу повторюють в кінці першого рядка і на початку другого. Не можна набирати в тексті та у формулах позначення фізичних величин кирилицею, слід використовувати тільки англійські або грецькі шрифти. Хімічні формули слід набирати прямим шрифтом як в тексті, так і в формулах.

Подача статті та листування з автором

1. Стаття має бути надіслана в електронному вигляді електронною поштою на адресу редакції УФЖ Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам необхідно включити Javascript для того, щоб її побачити. . В темі листа має фігурувати слово "submission" латинськими літерами. Автор надсилає в редакцію текст статті у форматі PDF, в який мають бути вставлені всі рисунки, таблиці та заповнену анкету. При відправці переробленої статті в редакцію надсилається один PDF файл статті, в який мають бути вставлені всі (оновлені) рисунки, таблиці, відповідь рецензенту та список виправлень у форматі MS Word (1 doc файл). Тільки після одержання листа від вченого секретаря РК УФЖ про прийняття статті до друку (тема листа "Acceptance Letter N-year"), автор надсилає в редакцію УФЖ протягом тижня остаточну версію статті в форматі LaTeX, текст статті в форматі PDF і рисунки в форматі EPS. Рисунки мають бути заархівовані в один ZIP, RAR або 7-Zip файл. Об'єм вкладення не має перевищувати 5 Mb. Додатково автор може передати до редакції текст статті в роздрукованому вигляді.

2. Документація.
Разом із статтею Автори з України мають надіслати в редакцію УФЖ заповнену українською мовою Реєстраційну картку в форматі MS Word (Рєєстраційна картка (UK)), яка містить таблицю з відомостями про роботу та аннотацію українською та англійською мовами. Закордонні Автори мають надіслати в Редакцію УФЖ заповнену англійською мовою Реєстраційну картку в форматі MS Word (Registration Form (EN)), яка містить таблицю з відомостями про роботу та аннотацію англійською мовою. Без правильно та повністю заповненої картки робота не розглядається. Підписаний Ліцензійний договір має бути наданий в електронному вигляді після того, як статтю прийнято до друку. Якщо автор працює в установі з закритою тематикою, і поданий матеріал може містити елементи державної таємниці, то автор додатково має надати лист-направлення від організації з дозволом на публікацію статті. При цьому Український фізичний журнал, його засновники, видавець, редактори, члени редакційної ради та співробітники не несуть жодної відповідальності за можливі порушення автором чинного законодавства України.

3. Після реєстрації статті редакція УФЖ надсилає автору електронною поштою підтвердження з реєстраційним номером статті, який має фігурувати в темі листів при подальшому листуванні автора з редакцією УФЖ. Якщо протягом одного робочого тижня з моменту подачі своєї статті автор не одержав підтвердження з боку редакції УФЖ, він має надіслати повторного листа або зателефонувати до редакції УФЖ, оскільки його стаття могла бути помилково відфільтрована як спам сервером УФЖ.

4. Після прийняття/відхилення статті редакційною радою УФЖ редакція УФЖ повідомляє про це відповідальному автору електронною поштою.

5. Після макетування прийнятої до друку статті відповідальному автору електронною поштою надсилають коректуру для остаточного узгодження. Автор має надіслати свої виправлення протягом трьох робочих днів з дати відправлення листа редакцією УФЖ. Якщо редакція УФЖ не одержує авторської відповіді протягом трьох робочих днів, статтю друкують у незміненому вигляді. Після цього жодні подальші виправлення з боку автора неможливі.

6. Після виходу статті в друкованому вигляді відповідальному автору електронною поштою надсилають остаточний pdf-файл статті. Редакція УФЖ з 2009 року не забезпечує автора відбитками статті в друкованому вигляді.