EngУкрУкраїнський фізичний журнал

2014, Vol.9

2013, Vol.8

2012, Vol.7

2010, Vol.6

2009, Vol.5

2008, Vol.4

2006, Vol.3

2005, Vol.2

2004, Vol.1

Ukr. J. Phys. Reviews 2010, Vol. 6, N 1

1
METHODS OF IMPROVEMENT OF PROPERTIES OF THE OXIDE LAYER–SILICON CARBIDE INTERFACE
A.B. Okhrimenko
Ukr. J. Phys. Reviews 2010, Vol. 6, N 1, p.3-10
МЕТОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ НА МЕЖІ ПОДІЛУ ОКСИДНИЙ ШАР/КАРБІД КРЕМНІЮ
О.Б. Охріменко

2
PHASE AND CRITICAL BEHAVIOR OF IONIC FLUIDS
O.V. Patsahan, I.M. Mryglod
Ukr. J. Phys. Reviews 2010, Vol. 6, N 1, p.11-36
ФАЗОВА І КРИТИЧНА ПОВЕДІНКА ІОННИХ ПЛИНІВ
О.В. Пацаган, І.М. Мриглод

3
SPINTRONICS. BASIC PHENOMENA. TRENDS OF DEVELOPMENT
A.M. Pogorily, S.M. Ryabchenko, A.I. Tovstolytkin
Ukr. J. Phys. Reviews 2010, Vol. 6, N 1, p.37-97
СПІНТРОНІКА. ОСНОВНІ ЯВИЩА. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
А.М. Погорілий, С.М. Рябченко, О.І. Товстолиткін