EngУкрУкраїнський фізичний журнал
Ukr. J. Phys. 1956, Vol. 01, N 1

1
Випромінювання і вбирання світла в молекулярних кристалах, зумовлене утворенням локалізованих збуджень
Давидов О.С., Лубченко А.Ф.

2
Спектральний розподіл інтенсивності випромінювання і вбирання світла молекулярними кристалами при утворенні
Давидов О.С., Лубченко А.Ф.

3
До теорії фотоелектричного методу визначення часу життя неосновних носіїв струму в напівпровідниках
Рашба Е.Й., Толпиго К.Б.

4
Про фотоелектричний метод вимірювання довжини дифузійного зміщення неосновних носіїв струму в напівпровідниках
Глинчук К.Д., Міселюк О.Д.

5
Фізичні явища при роботі катода дугового розряду в парах цезію
Моргуліс Н.Д., Марчук П.М.

6
Вплив адсорбованої плівки атомів барію і молекул оксиду барію на роботу виходу електрона з металу
Гаврилюк В.М.

7
Зміна роботи виходу при адсорбції на поверхні металу дипольних молекул
Дикман І.М.

8
Дослідження процесів припікання міді
Гарбер Р.І., Поляков Л.М., Михайловський В.М.

9
Магнітний призовий β-спектрометр з сцинтиляційним лічильником електронів
Барчук І.Ф., Бєлих Г.В.

10
Нарада з питань фізики низьких температур