EngУкрUkrainian Journal of Physics

2014, Vol.9

2013, Vol.8

2012, Vol.7

2010, Vol.6

2009, Vol.5

2008, Vol.4

2006, Vol.3

2005, Vol.2

2004, Vol.1

Ukr. J. Phys. Reviews 2012, Vol. 7, N 1

1
Prospects for the Use of Thin-Film Cadmium Telluride in Solar Energetics
L.A. Kosyachenko, E.V. Grushko
Ukr. J. Phys. Reviews 2012, Vol. 7, N 1
Перспективи застосування тонкоплівкового телуриду кадмію в сонячній енергетиці
Косяченко Л.А., Грушко Є.В.

2
Graphene on Ferroelectric: Physical Properties and Applications
Strikha M.V.
Ukr. J. Phys. Reviews 2012, Vol. 7, N 1
Графен на сегнетоелектрику: фізичні властивості й застосування
Стріха М.В.

3
Light-Emitting Properties of A2B6 Semiconductor Quantum Dots
Korbutyak D.V., Kovalenko O.V., Budzulyak S.I., Kalytchuk S.M., Kupchak I.M.
Ukr. J. Phys. Reviews 2012, Vol. 7, N 1
Світловипромінюючі властивості квантових точок напівпровідникових сполук А2В6
Корбутяк Д.В., Коваленко О.В., Будзуляк С.І., Калитчук С.М., Купчак І.М.